Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési alapelvek

A mavana.hu webáruház, üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) Bartos Zoltán Balázs ev. (címe: 1222 Budapest, Sörház u. 6. Fsz. 1, adószáma: 68230867-2-43) tevékenysége során ügyel a személyes adatok védelmére, a biztonságos adatkezelésre.

A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a jelen szabályzatban foglalt elveket, feltételeket. Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelési szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Az Adatkezelő számára alapvető cél a Felhasználó személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználó információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

A webáruházban adatkezelést az Adatkezelő végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatok a kiszállító cég illetve a számlázást végző társaság irányába történő továbbításához

A személyes adatokat az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával a következők kezelhetik:

 

Magyar Posta Zrt. (kiszállítás)

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: 06-40-46-46-46

 

FoxPost Zrt.

Székhelye: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „A” épület

Telefon: 06-1-999-0369

 

KBOSS.hu Kft. (számlázás)

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Telefonszám: +3620 46 94 994, +3630 35 44 789, +3670 66 800 66

 

A Felhasználóról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható a Felhasználó valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az Adatkezelő felhasználói adatokat nem továbbít. A Felhasználó adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Adatkezelő korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet a Felhasználóra vonatkozó következtetést levonni. A webáruház Felhasználója a szolgáltatást önkéntesen használja. Tudomásul veszi, hogy a webáruházban a rendelés csak a rendeléshez szükséges adatok megadásával adható le.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Adatkezelő köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a Felhasználó tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az Adatkezelő által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A webáruház a weboldalán cookie-kat (sütiket) használ, a Felhasználó böngészésének kényelmesebbé tételhez. A webáruház látogatása során a rendszer rögzíti a Felhasználó IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az Adatkezelő nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A cookie-k használatát a Felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével mérjük. Oldalunkon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak a Google külső szervereire. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

Vásárlói regisztráció, vásárlás, hírlevélre történő feliratkozás

A webáruházban történő vásárlásnak nem szükséges feltétele a regisztráció, de a későbbi vásárlásokat megkönnyíti. A Felhasználó a vásárlás teljesítéséhez, a regisztrációhoz, illetve a hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatokat adja meg:

  • Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges,
  • Számlázási név és cím, adószám: A szabályszerű számla kiállításához szükséges,
  • Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tételéhez,
  • E-mail cím: A kapcsolattartáshoz szükséges,
  • Telefonszám: A kapcsolattartáshoz, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetéséhez szükséges,
  • Jelszó: A regisztrált felhasználói fiókba történő biztonságos belépéshez,

A regisztráció során a Felhasználó jelezheti hírlevél igényét is, mely igény a Felhasználó által bármikor törölhető. A Felhasználóknak lehetőségük van a hírlevélre való feliratkozásra regisztráció, vagy rendelés nélkül is.

Az Adatkezelő hírlevél küldéséhez szükséges Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól igényelt adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-118463/2017. A Felhasználó regisztrációját, vásárlását és hírlevélre történő feliratkozását e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Felhasználó e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő technikai jellegű üzenetet küldjön számára.  A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben Felhasználó adatai saját hibájából arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A regisztrált adatokat az Adatkezelő kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A Felhasználó belépése után adatait bármikor módosítani tudja.

Webárutházunk a Mailchimp hírlevélküldő rendszerét (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308., Amerikai Egyesült Államok) használja a hírleveleinek kezelésére és kiküldésére. A Mailchimp rendszer a felhasználók hatékonyabb kiszolgálása érdekében nyomon követi, hogy melyik felhasználó, hány alkalommal és milyen időpontban nyitotta meg a számára küldött hírlevelet, azon belül melyik link(ek)re, hányszor kattintott. A hírlevélről történő leiratkozást  a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint elektronikus és postai úton a webáruházunk megadott elérhetőségein keresztül lehet kérni.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználónak kérdése vagy problémája merül fel, az Adatkezelővel kapcsolatba léphet a mavana.hu oldalon is megtalálható elérhetőségek egyikén.

Név: Bartos Zoltán Balázs egyéni vállalkozó

Cím: 1222 Budapest, Sörház u. 6. Fsz. 1. (nem átvételi pont!)

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118463/2017

Telefonszám: 70/238-7239

E-mail cím: info@mavana.hu

 

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu